Gallery for Kia Sorento 2015

Crash Test Video 1

Crash Test Video 1

The 2015 Kia Sorento hitting the barrier in the frontal offset test.

The 2015 Kia Sorento hitting the barrier in the frontal offset test.