Gallery for Kia Sorento 2017

The 2015 Kia Sorento hitting the barrier in the frontal offset test.

The 2015 Kia Sorento hitting the barrier in the frontal offset test.

Kia Sorento SLi

Kia Sorento SLi

Kia Sorento SLi

Kia Sorento SLi